Biträdande avdelningsskötare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands hälso- och sjukvård lediganslår följande ordinarie tjänster vid operations-anestesi- och intensivvårdskliniken

1. En BITRÄDANDE AVDELNINGSSKÖTARE med aktuell placering operationsavdelningen

Kompetenskrav; legitimerad sjukskötare (FFS 559/94) och lämplig ledarskapsutbildning i hälsovetenskaper mots. 60 ects. Vana av arbete som operationssjukskötare och specialisering inom området är ett formellt krav, eftersom stor del ( 40 %) av arbetstiden utgörs av kliniskt arbete . Som bitr. avdelningsskötare ingår du i avdelningens ledningsorganisation och kommer att tillsammans med avdelningsskötaren planera det dagliga arbetet. En god samarbetsförmåga är därför viktig. Du ansvarar för att leda utvecklingen inom operationsverksamheten och instrumentvården med avdelningsskötaren Du ansvarar för schemaläggning. Vana av arbete i Titania är meriterande. Vid frånvaro ersätter du avdelningsskötaren.

2. En BITRÄDANDE AVDELNINGSSKÖTARE med aktuell placering på operationsavdelningen med ansvar för anestesisjukvården

Kompetenskrav; legitimerad sjukskötare (FFS 559/94) och lämplig ledarskapsutbildning i hälsovetenskaper mots. 60 ects. Vana av anestesiarbete och specialisering inom området är ett formellt krav, eftersom stor del( 60%) av arbetstiden utgörs av kliniskt arbete. Som bitr. avdelningsskötare ingår du i avdelningens ledningsorganisation och kommer att tillsammans med avdelningsskötaren planera det dagliga arbetet och leda det. En god samarbetsförmåga är därför viktig. Du ansvarar för att leda utvecklingen inom anestesi arbete tillsammans med avdelningsskötaren. Du ansvarar för schemaläggning. Vana av arbete i Titania är meriterande. Vid frånvaro ersätter du avdelningsskötaren.

Lön enligt avtal.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)