Avdelningsskötare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

ÅHS lediganslår

Ett vikariat som AVDELNINGSSKÖTARE inom psykiatriska kliniken på psykiatriska avdelningen.

Kompetenskrav är legitimerad sjukskötare (FFS 559/94).

Som meriterande anses administrativ kompetens i form av högskoleexamen i hälsovetenskap med vårdadministration som första biämne eller tilläggsutbildning inom ledarskap motsvarande 60 ects som bygger på vårdvetenskap och vårdadministration eller erfarenhet av ledarskap inom vården.

Vikariatet är för tiden 1.5-31.12.2019, med möjlighet till förlängning.

Lönesättning enligt landskapets tjänstekollektivavtal.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)