Arkivarie

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands hälso- och sjukvård lediganslår en ordinarie tjänst som ARKIVARIE, heltid.

Arbetsuppgifterna är utredning, handläggning och samordning av ärenden inom ansvarsområdet för arkivfunktionen inom Ålands hälso- och sjukvård, handledning av övrig personal inom arkivfunktionen och även att utföra arbetsuppgifter som hör till arkivfunktionen.

Behörighetskrav är högskoleexamen med lämplig inriktning.

Meriterande är erfarenhet av arbete inom arkivfunktion inom hälso- och sjukvård, kunskap i medicinsk terminologi, datorkunskaper, god förmåga att strukturera och organisera samt flexibilitet och samarbetsförmåga.

Lön enligt tjänstekollektivavtal.