Inkomstgränsen slopas

Inkomstgränsen för studiestöd slopas temporärt för tiden 1.3-31.12.2022. Det innebär att du som studerar med studiestöd kan ha obegränsade förvärvsinkomster utan att det påverkar ditt studiestöd.

Gäller det alla typer av inkomster?

Nej, det gäller endast förvärvsinkomst. Övriga inkomster så som kapitalinkomst, praktiklön, familjepension eller dylikt kommer fortsättningsvis att påverka ditt studiestöd eller dina möjligheter till studiestöd.

Gör så här:

Har du fått avslag på din ansökan om studiestöd på grund av för höga förvärvsinkomster?
– Lämna in en ny ansökan.

Har du meddelat AMS att vi ska stoppa ditt studiestöd under 2022 på grund av dina för höga förvärvsinkomster?
– Lämna in en ny ansökan om studiestöd gällande den studietid från och med 1.3.2022 som du meddelat om höga inkomster för.

Studerar du heltid men har ansökt om och blivit beviljad deltidsstudiestöd för 2022 endast på grund av för höga förvärvsinkomster för att vara berättigad till heltidsstudiestöd?
– Lämna in en anmälan om förändring genom blanketten Anmälan om förändring/tillägg nedan.

Har du valt att låta bli att ansöka om studiestöd för 2022 på grund av att du har för höga förvärvsinkomster för att vara berättigad till studiestöd?
– Nu har du möjlighet att lämna in ansökan om studiestöd eftersom inkomstgränsen är slopad från och med 1.3.2022.

När ska jag senast lämna in ansökan?

För studiestöd från och med dagar i mars måste du lämna in ansökan senast 31.3.2022 kl. 16.15. Studiestöd beviljas alltid tidigast från och med den månad du lämnar in din ansökan.

Ansök om studiestöd genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan om studiestöd nedan.

Kan jag ansöka om studiestöd för hela 2022?

Ja, men du kan ansöka om studiestöd endast för ett läsår i taget. Just nu kan du lämna in ansökan för läsåret 2021-2022, det vill säga för studier till och med 31.7.2022. För studiestöd från och med 1.8.2022 ska du lämna in en ny ansökan, förslagsvis i maj 2022.

Välkommen att höra av dig om du har frågor.