HR-koordinator (skötsel av personalärenden) - kursnummer 714982

Målet är att du efter kursen ska kunna handha organisationens centrala personalärenden. Du får en heltäckande bild av HR-området och förstår HR:s roll i organisationen. Inga grundkunskaper behövs. Utbildningen riktar sig till dig som är anmäld som arbetssökande vid AMS. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg och Arbetarskyddscentralens Välbefinnande i arbetet-kort.

När och hur länge?

23 oktober-15 december 2023 (8 veckor)
Heltidsstudier, 6-8 timmar/dag.

I studierna ingår närstudiedagar, studiedagar på distans och självstudiedagar. Under självstudiedagarna utförs olika uppgifter som kompletterar kursdagarna.  
Kick Off-dag är 23 oktober och därefter följer studiedagar på plats eller på distans samt flera workshoptillfällen med utbildare. För deltagarna öppnas en nätbaserad HR-kurs, som utförs i huvudsak som handledda självstudier under hela utbildningens gång.

Var?

Ålands Näringsliv (närstudiedagarna), Nygatan 6, Mariehamn

Vad ingår i kursen?

  • Personaladministration
  • Rekrytering och introduktion, kompetensutveckling
  • Anställningsförhållande, arbetslagstiftning
  • Personalrapportering och -siffror
  • Avlöning och belöning
  • Välbefinnande i arbetet-kortutbildning.

Hur jobbar vi på kursen?

  • Föreläsningar, grupp- och pararbeten kring uppgifter och praktiska case-övningar samt handledda självstudier
  • Deltagarna behöver ha en dator för att kunna delta i studiedagarna på distans, utföra nätstudier och uppgifter

Hur ansöker du?

Ansök via e-tjänsten eller genom att fylla i blanketten kursansökan och lämna den till AMS.

Sista ansökningsdag är måndag 9 oktober 2023 klockan 15.00.

Har du frågor om kursen?

Rastor-instituutti (kursinnehåll):

AMS (ansökan):