Grundkurs i filhantering och Office-program - kursnummer 696705

Detta är en kurs för dig som vill lära dig grunderna i eller uppdatera gamla kunskaper i filhantering och Office-program. Kursen riktar sig till dig som är minst 18 år och anmäld som arbetssökande vid AMS. För att delta i kursen är tillräckliga kunskaper i svenska ett krav.

För dig som har annat modersmål finns möjlighet till stödundervisning i svenska två lektioner per vecka.

Datum och plats

Kursen startar 8 februari och slutar 19 februari 2021

Ålands folkhögskola, Folkhögskolevägen 41, Pålsböle

Bussförbindelse till folkhögskolan finns med busslinje två, se turlista här

Kursinnehåll

Kursen består av 60 lektioner fördelade på 6 lektioner per dag.

Kursen innehåller följande delar:

  • IKT, 30 lektioner 
    Informations- och kommunikationsteknologi. Introduktion till skolans kommunikationsplattform Wilma. Grundkurs i datoranvändning. I kursen behandlas följande delar: filhantering samt Microsoft Office (Word, Excel och PowerPoint).

  • Digitala verktyg, 30 lektioner 
    Internetanvändning inklusive filhantering på webben (t.ex. Microsoft OneDrive), lärplattformar (t.ex. Microsoft Teams), upphovsrätt, källkritik

Bedömning

För godkänd kurs gäller slutförda uppgifter i respektive del.

Stödundervisning för dig med annat modersmål

Undervisningen i svenska utgår från deltagarnas språknivå. Undervisningen sker i grupp och i nära samråd med övriga lärare för att kunna stötta deltagarnas inlärning i de olika områdena. Undervisningen går ut på att utveckla förmågan att läsa och förstå skriven text, kunna producera egen text. Utveckla förmågan att förstå muntliga anvisningar och skapa egna, att förstå det talade språket genom att lyssna och tala.

Ansökan

Ansök via e-tjänsten

eller genom att fylla i blanketten Kursansökan och lämna den till AMS.

Sista ansökningsdag är torsdag 28 januari 2021 klockan 15:00.

Vid frågor kontakta

Ålands folkhögskola (kursinnehåll)

Peter Bergström, peter.bergstrom@folkis.ax

AMS (ansökan)

Anne Mattsson, 018-25 119, anne.mattsson@ams-aland.fi

Sonja Lindeman, 018-25 115, sonja.lindeman@ams-aland.fi