Frivilliga studier

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån är ett alternativ att förbättra dina möjligheter att utveckla din kompetens för att få jobb eller att bevara ditt jobb.
För att du ska bli beviljad stödet ska du bland annat studera på heltid och i din sysselsättningsplan ha kommit överens med AMS om att du har ett utbildningsbehov.
Diskutera dina möjligheter med din kontaktperson på AMS i god tid innan studierna inleds.

Du kan ha rätt till arbetslöshetsförmån under frivilliga studier, om

  • du är arbetssökande vid AMS
  • du har fyllt 25 år när studierna inleds
  • du har ett behov av utbildning som AMS konstaterat
  • AMS bedömer att stödande av frivilliga studier är det arbetsmarknadspolitiskt mest ändamålsenliga sättet att förbättra dina yrkesfärdigheter och möjligheter att få ett bestående arbete eller behålla ditt arbete
  • studierna på ett väsentligt sätt anses förbättra dina möjligheter till sysselsättning på den öppna marknaden
  • stödandet av studierna med arbetslöshetsförmån har överenskommits i din sysselsättningsplan innan studierna inleds
  • du uppfyller de villkor för betalning av arbetslöshetsförmån som anges i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  • det är fråga om heltidsstudier

Det ställs inte några krav på studiernas längd, men arbetslöshetsförmån som stöder studierna kan betalas i högst 24 månader per studiehelhet. Observera att den maximala tiden för inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning förbrukas också under studierna. Det är AMS som avgör om studierna är sådana att de kan betraktas som så kallade frivilliga studier. AMS följer också med hur studierna framskrider.