Försäljning och butiksservice - kursnummer 701311

Kursen riktar sig till dig som är minst 18 år och anmäld som arbetssökande vid AMS. Målsättningen är att du ska få grundläggande kunskaper inom butiksservice och försäljning.

Datum och plats

18 oktober – 5 november 2021, heltidsstudier måndag – fredag (3 veckor)

Höstlov 21 -22 oktober

Har du ett annat modersmål än svenska kan du först gå en kurs 11 – 15 oktober där du får lära dig de vanligaste orden och fraserna inom butiksservice och försäljning (heltidsstudier)

Ålands yrkesgymnasium, Strandgatan 1, Mariehamn

Kursinnehåll

• Introduktion

• Branschkunskap

• Kundbetjäning

• Kassa- och försäljningsteknik

• Betalningsmedel

• Exponering inom handeln

• Kommunikation

• Hygienpass

Arbetssätt

Föreläsningar, grupparbeten, instuderingsuppgifter, praktiska övningar, produktion, handledning och studiebesök.

Ansökan

Ansök via e-tjänsten

eller genom att fylla i blanketten Kursansökan och lämna den till AMS.

Sista ansökningsdag är måndag 27 september 2021 klockan 15:00.

Vid frågor kontakta

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll)

Mikael Selander, mikael.selander@gymnasium.ax

AMS (ansökan)

Sarina Bäckman, 018-25 109, sarina.backman@ams-aland.fi

Linda Strandenholm, 018-25 538, linda.strandenholm@ams-aland.fi