Digitala färdigheter - kursnummer 714863

Kursen ger dig grundkunskaper som kan hjälpa dig att få ett jobb och verka som en aktiv medborgare i det åländska samhället. När myndigheternas kommunikation ansikte mot ansikte minskar ska du ha möjlighet att nyttja digitala tjänster till exempel i myndighets- och bankärenden.
Kursen riktar sig till dig som är anmäld som arbetssökande vid AMS. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg.

När och hur länge?

27 november – 22 december 2023 (4 veckor)
Heltidsstudier, måndag - fredag kl. 8.00-16.00
Ledigt självständighetsdagen 6 december

Var?

Ålands yrkesgymnasium, Strandgatan 1, Mariehamn

Vad ingår i kursen?

  • Grundläggande rättigheter och skyldigheter som medborgare: i arbetslivet och som konsument.
  • Praktiska och användbara kunskaper på din digitala enhet.
  • Det åländska samhällets centrala aktörer: samhällets e-tjänster till exempel skattebyrån och AMS och hur de kan användas.
  • Beslutsfattandet i det åländska samhället: delta och påverka.
  • Privatekonomi: planering av den egna ekonomin, bedömning av ekonomiska risker.

Hur jobbar vi på kursen?

Föreläsningar, grupparbeten, instuderingsfrågor, praktiska övningar, studiebesök och handledning.

Hur ansöker du?

Ansök via e-tjänsten eller genom att fylla i blanketten kursansökan och lämna den till AMS.

Sista ansökningsdag är måndag 13 november 2023 klockan 15.00.

Har du frågor om kursen?

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll)

AMS (ansökan)