Sysselsättningsfrämjande utbildning

Sysselsättningsfrämjande utbildning är till för dig som är anmäld som arbetssökande och är arbetslös eller hotas av arbetslöshet. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som är 20 år eller äldre.

Yrkesinriktad utbildning

Ofta leder utbildningen till en yrkesexamen eller en del av den. Syftet med sysselsättningsutbildningen är att genom utbildning förbättra dina förutsättningar att få ett arbete. Därför är den mångsidig och praktiskt inriktad och oftast ingår inlärning i arbete.

På Arbets- och näringsbyråns hemsida kan du läsa mer om arbetskraftsutbildningar (arbetskraftspolitisk vuxenutbildning) samt söka de kurser/utbildningar som passar dig