Sysselsättningsstöd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

En arbetsgivare kan i vissa fall få ekonomisk ersättning för att anställa en person. Syftet med stödet är att sysselsätta en arbetslös person och därför är utgångspunkten alltid situationen hos den arbetslösa som anställs. Exempelvis kan det handla om att anställa en långtidsarbetslös eller en person med någon funktionsnedsättning. 

Sysselsättningsstöd kan beviljas för:

  • anställning
  • läroavtalsutbildning
  • deltidsarbete
  • start av företagsverksamhet