Svenska för inflyttade - Sfi

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Svenska för inflyttade - Sfi

Sfi –kurserna för arbetslösa är intensivkurser (heldagsundervisning) som finansieras av Ålands landskapsregering och är avgiftsfria för de studerande. Kurserna hålls på Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) vid biblioteksplatsen. För att söka till Sfi-kurs behöver du vara inskriven som arbetssökande hos AMS.

För aktuella kurser se information under Just Nu Svenska för inflyttade

Medis ordnar också så kallade allmänna kurser i svenska för inflyttade. De här kurserna är ett bra alternativ om du inte vill eller kan gå en sfi-utbildning. Information om samtliga svenskakurser hittar du på Medis webbplats.