Kortvariga studier

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Du kan studera med arbetslöshetsförmån om

  • du är anmäld som arbetslös arbetssökande hos AMS
  • du är beviljad arbetslöshetsförmån
  • du är över 25 år
  • studierna pågår i maximalt sex månader
  • studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet
  • du vill fortsätta med studier som du tidigare har avbrutit och det har gått minst ett år sedan du avbröt dem.

Studierna ska stärka dina möjligheter till arbete och ska inte vara av hobbynatur.

Du kan genomföra studierna i skolor som är under offentlig tillsyn. AMS gör en bedömning om utbildningsanordnaren uppfyller kraven för kortvariga studier.
Är du intresserad av kortvariga studier ska du ta kontakt med AMS innan studierna inleds. Prata med din kontaktperson för mera information.

Infoblad om kortvariga studier