Företag på Åland

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vad vet du om åländska företag?

På Åland finns över 2 400 företag, både små entreprenörer och stora företag som opererar på den internationella marknaden. Några är välkända för det stora flertalet, andra är mindre kända men likafullt framgångsrika.

Banker, försäkringsbolag, hotell, restauranger, livsmedelsindustri, byggföretag och handel står för merparten av sysselsättningen inom den privata sektorn.

Vill du också synas?

Som arbetsgivare har du möjlighet att presentera ditt företag för den åländska arbetsmarknaden. Din presentation publiceras på denna sida och på Åland Living - Företagspresentationer.

Företag enligt bransch: