Arbetsmarknadsprojekt

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Emmaus Ålands sysselsättningsprojekt

AMS har upphandlat ett sysselsättningsprojekt av Emmaus Åland r.f. Projektet pågår t.om. 31.12.2020.

För vem

Projektet riktar sig till dig som är arbetslös och arbetssökande hos AMS och behöver handledning för att hitta arbete. På Emmaus får du stöd och handledning för att komma vidare ut i arbete eller studier.

Hur

På Emmaus jobbar du med olika praktiska arbetsuppgifter. Det kan vara försäljning, kundservice, sortering, lagerarbete, transporter, lokalvård och andra uppgifter. Projektet är för dig som tycker om att jobba praktiskt men också för dig som är kreativ och intresserad av inredning och trender. Du deltar utgående från dina förutsättningar. Utöver praktiskt arbete får du hjälp av Emmaus arbetsmarknadshandledare med att hitta praktikplatser, som kan leda vidare till arbete.
Vid behov hjälper Emmaus dig med kontakter till andra instanser som kan bistå i övriga frågor.

Ersättning

Du kan vara med i projektet i 3-6 månader och du har rätt till kursstöd under tiden.

Om Emmaus

Emmaus Åland arbetar för ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Emmaus jobbar med miljöfrågor, sociala frågor och internationellt bistånd. Emmaus samlar in varor, sorterar och driver second hand butiker i Mariehamn och Godby. Emmaus Åland har under lång tid drivit olika arbetsmarknadsprojekt.

Information och ansökan

För mer information, kontakta din kontaktperson på AMS, tel. 018-25501 eller Camilla Karlsson på Emmaus, tel. 040 836 9417.

Sysselsättningsprojektet Ung Resurs

AMS har upphandlat ett sysselsättningsprojekt av Ung Resurs. Projektet pågår t.om. 31.12.2020.

För vem

Katapult är Ung Resurs dagliga sysselsättningsverksamhet. Projektet riktar sig till dig som är mellan 16-25 år och saknar studieplats eller arbete.

Hur

På Katapult erbjuds du en möjlighet att utgående från dina egna behov och förutsättningar, kunskaper och intressen stanna upp och reflektera över vad du egentligen vill göra i framtiden. På Katapult jobbar man mycket med de grundläggande kunskaperna du behöver för att klara vardagen i kommande studie- och yrkesliv. På Katapult finns det plats för 12 ungdomar som kan delta i verksamheten.

Ersättning

Du kan vara med i projektet i 9 månader och du har rätt till kursstöd under tiden.

Om Ung Resurs

Ung Resurs syfte är att hjälpa ungdomar i åldern 15-29 år att hitta en studieplats, arbete eller en annan meningsfull sysselsättning. Ung Resurs arbetar även för att förhindra skolavhopp, social utslagning och marginalisering. Ung Resurs är idag huvudman för tre dagliga verksamheter: Ungdomslotsarna, Starten och Katapult samt har som uppgift att koordinera verksamheten i ungdomshuset BOOST.

Information och ansökan

För att gå på Katapult ska du vara inskriven som arbetssökande vid AMS och därmed vara redo för att ta nästa steg mot arbete och studier.

För mer information, kontakta Sofie Henriksson på AMS, tel. 018-25127