Arbetsmarknadsprojekt

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Emmaus returcafé

Arbetsmarknadsprojektet Emmaus returcafé erbjuder arbetsträning och arbetspraktik för långtidsarbetslösa med målsättningen att deltagarna ska få ett arbete. Det görs möjligt genom kompetensutveckling, individuellt stöd och praktiskt arbete.

I returcafèet tillreder och serverar projektdeltagarna lunchmat. Kost, hälsa, ekonomi och miljöfrågor genomsyrar verksamheten. Maten som tillreds är från lokala råvaror, gärna ekologisk och till stora delar så kallad returmat.

Fokus är på arbetsmarknaden och i projektet utarbetar man en individuell handlingsplan med konkreta mål för varje enskild projektdeltagare.

Efter starten inom caféet är man på praktik på någon arbetsplats med målsättning att få en anställning. Handledare finns tillgänglig för både arbetsgivare och deltagare.

Deltagarna måste inte ha som mål att arbeta inom just kök eller café, målet kan vara arbete inom något annat område eftersom projektet ger färdigheter som är bra att ha med sig inom de flesta yrkesområden.

För att bli antagen till projektet Emmaus returcafé krävs bland annat att man är anmäld som arbetssökande vid AMS, att man har en vilja till förändring samt är motiverad att delta i de aktiviteter som erbjuds i projektet och är redo att praktisera på arbetsmarknaden.

Ansökan

Ansökan till projektet görs genom blanketten Kursansökan 

Är du intresserad av att delta i projektet, ta kontakt med din kontaktperson på AMS.

För mer information

Kontakta AMS +358 18 25501 eller Emmaus projektledare Camilla Karlsson +358 040 836 9417.

 

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregering 2016-2018.

eu_socialfonden.jpg

logo-landskapsregeringen.jpg