Arbetsmarknadsprojekt

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Emmaus bygg- och möbelretur

Emmaus bygg- och möbelretur är en återvinningscentral för byggnadsmaterial, möbler och elektronik med mera. Verksamheten bedrivs genom att sysselsätta långtidsarbetslösa. Arbetet består i att ta emot och sälja möbler och byggnadsmaterial samt att gå igenom och kontrollera inlämnad hemelektronik. Emmaus bygg- och möbelretur samarbetar med kommuner, alkohol- och drogmottagningen, AMS, Ålands omsorgsförbund med flera. Fokus ligger på handledning av de stödanställda i syfte att få ut dem på den öppna arbetsmarknaden.

På bygg- och möbelreturen kan långtidsarbetslösa träna upp färdigheter som behövs både i vardagslivet och på en arbetsplats. Det kan handla om att lära sig hålla tider, fungera i en grupp, ta eget ansvar och följa instruktioner. Deltagarna arbetar med kundservice och kundbetjäning, sortering, transporter och egna projekt, till exempel kreativa projekt eller byggprojekt. Vårt miljöarbete genomsyrar hela verksamheten. Det vi inte kan sälja demonteras och återvinns. Bygg- och möbelreturen är en plats för dig som gillar att jobba fysiskt, för dig som vill jobba med kundbetjäning men också för dig som är kreativ och gillar inredning och trender. Vi hittar en plats för alla utifrån de egna förutsättningarna. 

Parallellt med det praktiska arbetet på bygg- och möbelreturen arbetar vår arbetsmarknadshandledare med deltagarna i sysselsättningsinsatserna för att hitta praktikplatser och andra insatser som kan leda vidare till ett framtida arbete.

Ansökan

Är du intresserad av att delta i ett projekt, ta kontakt med din kontaktperson på AMS.

För mer information

Kontakta AMS +358 18 25501 eller Emmaus projektledare Camilla Karlsson +358 040 836 9417.