Temporära ändringar i arbetslöshetsförmånerna för löntagare och företagare

Med anledning av Coronavirus-läget har arbetslöshetsförmånerna och villkoren för dem förbättrats genom flera temporära ändringar. Ändringarna fortsätter att gälla till och med 31.12.2020.

Temporära ändringar som fortsätter att gälla eller där tillämpningsområdet utvidgas:

  • De 5 självriskdagar som normalt tillämpas på arbetslöshetsförmånerna har slopats. Man kan få en arbetslöshetsförmån genast från den första arbetslöshetsdagen.
  • Maximitiden för arbetslöshetsdagpenning förbrukas inte under permittering som börjat 16.3.2020 eller senare. Från och med 1.7.2020 löper maximitiden inte heller för andra som är helt eller delvis arbetslösa.
  • Arbetsvillkoret för löntagare har förkortats temporärt från 26 veckor till 13 veckor. För företagares familjemedlemmar som inte är delägare i företaget har arbetsvillkoret förkortats från 52 veckor till 26 veckor. Det förkortade arbetsvillkoret gäller från 16.3.2020 och avser personer som från och med 1.3.2020 har minst en vecka som räknas in i arbetsvillkoret.
  • Från och med 1.7.2020 gäller det förkortade arbetsvillkoret också mottagare av grunddagpenning. Om du hör till en arbetslöshetskassa kan du börja omfattas av inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner om du i 13 veckor har haft ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret. Minst en av de veckor som räknas in i arbetsvillkoret måste ha börjat efter 1.7.2020.