Max sjukdagpenning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

En person som lyft max sjukdagpenning från FPA, är fortsatt sjukskriven och har ansökt eller fått avslag på ansökan om pension eller rehabiliteringsstöd kan söka arbetslöshetsersättning.

Bifoga:

  • arbetsintyg
  • kopia av sjukintyg som visar att du fortsättningsvis är sjukskriven
  • beslut/intyg över vilken tid sjukdagpenningen har betalts
  • om man har ett anställningsförhållande bör intyg från arbetsgivaren bifogas där det framgår om arbetstagaren kan omplaceras eller inte.