Arbetslöshetsersättning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Villkor för arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättning betalas ut i form av grunddagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning ska åtminstone följande villkor uppfyllas:

  • 17-64 år
  • bo och söka arbete på Åland
  • arbetsför och stå till arbetsmarknadens förfogande
  • anmäld som arbetssökande vid AMS och söka heltidsarbete
  • omfattas av den finska lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Närmare information om övriga förutsättningar finns i Lag om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002.

Arbetslöshetsersättningen är en skattepliktig inkomst, där 20 % dras av som förskottsinnehållning såvida du inte har ett ändringsskattekort för beskattning av sociala förmåner med en lägre skatteprocent.

Arbetslöshetsersättning ska senast sökas inom tre månader från det att rätten till förmånen uppstått.

Tänk på att det är viktigt att du håller din arbetsansökan i kraft genom en regelbunden kontakt med din förmedlare/vägledare.