Arbetsmaskiner och yrkessäkerhet för inflyttade - kursnummer 702320

Denna kurs är för dig som vill ha behörighet att använda olika typer av arbetsmaskiner, är minst 18 år och anmäld som arbetssökande vid AMS.

Kursen riktar sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och innehåller språkstöd. Undervisningen går i långsammare takt. Du behöver dock ha grundläggande kunskaper i svenska.

Datum och plats

Kursen startar 1 mars och slutar 23 mars 2022. Utbildningen är heltidsstudier måndag-fredag kl. 8.00-16.00.

Ålands yrkesgymnasium, teknik, Neptunigatan 19, Mariehamn.

Kursinnehåll

• Grundkurs i arbetssäkerhet

• Heta arbeten

• Grundkurs i lift med inslag av fallskydd

• Trucksäkerhet

• EFR – första hjälp

• Health-up

Arbetsätt

Under kurserna kommer vi att gå igenom både teoretiskt material i klass men också praktiska övningar. I flera av kurserna ingår det prov som man måste få godkänt i för att få att göra de praktiska delarna som till exempel truckkörning.

Ansökan

Ansök via e-tjänsten eller genom att fylla i blanketten Kursansökan och lämna den till AMS.

Sista ansökningsdag är fredag 11 februari 2022 klockan 15.00

Vid frågor kontakta

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll)

Marica Eliasson, 018-536 506, marica.eliasson@gymnasium.ax

AMS (ansökan)

Jonas Sommarhed, 018-25 113, jonas.sommarhed@ams-aland.fi