Omställningsskydd och personalminskning

Syftet med omställningsskyddet är att så snabbt som möjligt finna en ny sysselsättning för en arbetstagare som blir arbetslös på grund av en uppsägning eller en permittering eller på grund av att en visstidsanställning upphör.

Den här verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd ökar arbetstagarens trygghet i situationer med uppsägningar och under långvariga permitteringar, ger stöd med jobbsökning och bidrar till att personen så fort som möjligt blir sysselsatt på nytt.

På samma sätt ökar verksamhetsmodellen för omställningsskydd möjligheterna att delta i sysselsättningsfrämjande åtgärder samt förbättrar och upprätthåller arbetssökandens yrkeskompetens.

Läs mer om omställningsskydd för arbetssökande på TE-tjänsternas webbplats

Arbetsgivaren har skyldighet att meddela och informera

Arbetsgivaren ska informera arbetstagare som blir uppsagda av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker om de tjänster som AMS erbjuder i uppsägningssituationer. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får tillräcklig och korrekt information om omställningsskyddet och verksamhetsmodellen.

Läs mer om omställningsskyddet ur arbetsgivarens synvinkel på TE-tjänsternas webbplats