Högskolepraktik - arbetsgivare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ansök om en högskolepraktikant för 10 veckors praktikuppdrag

Både åländska och andra ungdomar som studerar heltid på högskola eller universitet har möjlighet att ansöka om högskolepraktik. Högskolepraktiksystemet avser att ge dem en möjlighet att knyta kontakter med det åländska näringslivet och samtidigt ge det åländska näringslivet en möjlighet till kontakt med kunniga högskolestuderande.

AMS betalar praktiklön till praktikanten under praktiktiden, för närvarande drygt 1.500 e/mån.

Praktikplatsen står för uppdrag, handledning och fysisk arbetsplats.

I övrigt gäller följande:

  • Praktiktiden kan vara max 10 veckor, när som helst under året.
  • Praktikplatsen/uppdragsgivaren tar fram ett uppdrag lämpat för en högskolepraktikant och bistår med handledning under praktiktiden.
  • Uppdraget ska vara av karaktären projekt, utredning eller liknande. Vikariat, sommarjobb eller annat som ingår i eller säsongskompletterar den ordinarie verksamheten kommer inte att godkännas som högskolepraktik. 
  • Praktikplatsen/uppdragsgivaren ska vara placerad på Åland.

Praktikanten måste vara

  • heltidsstuderande 
  • i slutskedet av sina studier (minst hälften av studierna ska vara avklarade) men inte klar.

Högskolepraktik beviljas inte för praktik som ger studiepoäng.

Anmäl ett praktikuppdrag

Ansökan om högskolepraktikant görs genom att anmäla ett praktikuppdrag i formuläret Anmälan om uppdrag för högskolepraktikant.

När det gäller anmälan av praktikuppdrag som ska genomföras under sommaren är det bra om anmälan görs så tidigt som möjligt på året, gärna inom januari. I övrigt kan anmälan göras när som helst under året.

När uppdraget är godkänt av AMS publiceras det i listan Högskolepraktikplatser och blir sökbart för alla högskole-/universitetsstuderande.

Om ni redan har kontakt med en studerande måste han eller hon lämna in en ansökan till AMS så att vi kan bedöma om denne uppfyller villkoren för högskolepraktik.

Information till studerande

Högskolepraktik hittar du information till studerande.