Erbjud uppdrag för exjobb och uppsatser

Har du ett eller flera uppdrag som passar för examensarbeten eller uppsatser? Skicka dem då till oss. Vi listar dem på vår webbplats så att de blir enkla att hitta för universitets- och högskolestuderande.

Vad händer sen?

Vi publicerar rubrik och beskrivning av det tänkta uppdraget tillsammans med kontaktuppgifter till dig. Den eller de studerande som är intresserade av just ditt uppdrag kan alltså kontakta dig direkt och ni kommer sen överens om hur ni går vidare.

AMS har ingen del i eventuella urval och andra processer kring hur, när, var och på vilket sätt uppdraget ska genomföras utan det sköts helt och hållet mellan dig som är uppdragsgivare och den studerande. Universiteten och högskolorna har dock sina egna krav för hur ett exjobb eller en uppsats ska se ut och de måste både du som är uppdragsgivare och den studerande följa.

Vem betalar?

Ett projekt, en uppsats, ett uppdrag eller liknande som ingår i studierna ger vanligtvis den studerande rätt till studiemedel. Det står dig som uppdragsgivare fritt att komma överens med den studerande om ytterligare eventuell ersättning för utfört uppdrag. AMS betalar inte den studerande någon annan ersättning utöver studiemedel. AMS betalar heller ingen ersättning till uppdragsgivaren. 

Hur långt ska uppdraget vara?

Längden på uppdraget kan variera beroende på undersökningens omfattning och hur den studerande ska använda den i sina studier. Som exempel är ett exjobb ofta 30 hp. Det motsvarar en termin för den studerande.

Anmäl uppdrag för exjobb och uppsatser för publicering på AMS webbplats

Indikerar att fältet är obligatoriskt
Ange tydligt vad uppdraget handlar om
E-post till kontaktperson
Telefonnummer till kontaktperson
Information om verksamheten samt produkter/tjänster och marknader
Beskriv frågan du vill ha undersökt och besvarad
Ange/uppskatta uppdragets omfattning i tid
Ange förväntade kunskaper, till exempel språk, utbildningsprogram och inriktning.
Ex. "En (eller flera) studenter som har läst xxxxx-programmet inom xxxxx, med inriktning mot xxxxx osv".