Temporärt tilläggsstöd för anställning inom näringslivet

Nu kan du som företag ansöka om att med sysselsättningsstöd samt ett temporärt tilläggsstöd anställa arbetslös person, återta heltidspermitterad person eller återanställa uppsagd person.

Sysselsättningsstödet och det temporära tilläggsstödet är tillsammans minst 75 procent av lönekostnaden.

Du kan om du vill ansöka om fler personer.

Vilka företag kan få del av det temporära tilläggsstödet?

När du anställer arbetslös person eller återtar heltidspermitterad eller uppsagd person och är beviljad sysselsättningsstöd får du också del av det temporära tilläggsstödet.

För hur lång tid kan man få det temporära tilläggsstödet?

Ett företag kan få det temporära tilläggsstödet för maximalt sex månader under perioden 1 november 2020 – 30 juni 2021.
Det temporära tilläggsstödet förlängs och kommer också att kunna sökas under perioden 1 september 2021 – 31 maj 2022.

Villkor:

 • För att anställa arbetslös person

  • Personen måste vara anmäld som arbetssökande hos AMS.
  • Arbetsuppgifterna ska vara sådana som kompletterar den normala verksamheten.
  • Lönen ska vara kollektivavtalsenlig.
  • Arbetstiden måste överstiga 80% av den normala arbetstiden inom er bransch. Om du anställer en arbetslös med nedsatt arbetsförmåga ska arbetstiden vara minst 50%.
  • Anställningsförhållandet kan starta tidigast den 1 november 2020
  • Anställningen får inte ha påbörjats före AMS har beviljat stödet
 • För att återta heltidspermitterad eller återanställa uppsagd person

  • Personen måste vara anmäld som arbetssökande hos AMS.
  • Personen måste ha varit permitterad på heltid eller uppsagd i mer än tre månader före stödet söks.
  • Andra personer med samma arbetsuppgifter i företaget måste ha varit permitterade på heltid eller uppsagda i mer än tre månader före stödet söks.
  • Lönen ska vara kollektivavtalsenlig.
  • Arbetstiden måste överstiga 80% av den normala arbetstiden inom er bransch. Om du återtar eller återanställer en person med nedsatt arbetsförmåga ska arbetstiden vara minst 50%.
  • Anställningsförhållandet kan starta tidigast den 1 november 2020.

Lämna in en intresseanmälan

Intresseanmälan är en icke-bindande anmälan, som AMS behandlar och administrerar.

Lämna in din intresseanmälan genom formuläret på Ålands Näringslivs webbplats

Efter att du gjort din intresseanmälan tar AMS kontakt med dig för ytterligare detaljer.