Temporärt tilläggsstöd för anställning inom näringslivet

Nu kan du som företag ansöka om att med sysselsättningsstöd samt ett temporärt tilläggsstöd anställa arbetslös person, återta heltidspermitterad person eller återanställa uppsagd person.

Sysselsättningsstödet och det temporära tilläggsstödet är tillsammans minst 75 procent av lönekostnaden.

Det temporära tilläggsstödet kan beviljas för maximalt 6 månader.

Du kan om du vill ansöka om fler personer.

Vilka företag kan få del av det temporära tilläggsstödet?

När du anställer arbetslös person eller återtar heltidspermitterad eller uppsagd person och är beviljad sysselsättningsstöd får du också del av det temporära tilläggsstödet.

För hur lång tid kan man få det temporära tilläggsstödet?

Ett företag kan få det temporära tilläggsstödet för maximalt sex månader under perioden 1 september 2021 – 31 maj 2022.

Villkor:

 • För att anställa arbetslös person

  • Personen måste vara anmäld som arbetssökande hos AMS.
  • Personen måste ha varit arbetslös i sammanlagt 90 dagar under de 12 senaste månaderna före anställningen.
  • Arbetsuppgifterna ska vara sådana som kompletterar den normala verksamheten.
  • Lönen ska vara kollektivavtalsenlig.
  • Arbetstiden måste överstiga 80% av den normala arbetstiden inom er bransch. Om du anställer en arbetslös med nedsatt arbetsförmåga ska arbetstiden vara minst 50%.
  • Har en person tidigare varit anställd med sysselsättningsstöd i sex månader så måste hen under de senaste sex månaderna varit arbetslös arbetssökande vid AMS i minst fem månader för att åter kunna vara aktuell för en anställning med sysselsättningsstöd.
  • Anställningsförhållandet kan starta tidigast den 1 september 2021.
  • Anställningen får inte ha påbörjats före AMS har beviljat stödet.
 • För att återta heltidspermitterad eller återanställa uppsagd person

  • Personen måste vara anmäld som arbetssökande hos AMS.
  • Personen måste ha varit permitterad på heltid eller uppsagd i mer än tre månader före stödet söks.
  • Personen måste ha varit arbetslös/heltidspermitterad i sammanlagt 90 dagar under de 12 senaste månaderna före anställningen.
  • Om det finns andra personer med samma arbetsuppgifter i företaget som är permitterade/uppsagda så måste även de ha varit permitterade/uppsagda minst tre månader före stödet söks.
  • Lönen ska vara kollektivavtalsenlig.
  • Arbetstiden måste överstiga 80% av den normala arbetstiden inom er bransch. Om du återtar eller återanställer en person med nedsatt arbetsförmåga ska arbetstiden vara minst 50%.
  • Har en person tidigare varit anställd med sysselsättningsstöd i sex månader så måste hen under de senaste sex månaderna varit arbetslös arbetssökande vid AMS i minst fem månader för att åter kunna vara aktuell för en anställning med sysselsättningsstöd.
  • Anställningsförhållandet kan starta tidigast den 1 september 2021.
  • Anställningen får inte ha påbörjats före AMS har beviljat stödet.

Lämna in en intresseanmälan

Intresseanmälan är en icke-bindande anmälan, som AMS behandlar och administrerar.

Lämna in din intresseanmälan genom formuläret på Ålands Näringslivs webbplats

Efter att du gjort din intresseanmälan tar AMS kontakt med dig för ytterligare detaljer.