Anställa med stöd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sysselsättningsstöd

En arbetsgivare kan i vissa fall få ekonomisk ersättning för att anställa en person. Syftet med stödet är att sysselsätta en arbetslös person och därför är utgångspunkten alltid situationen hos den som anställs. Exempelvis kan det handla om att anställa en långtidsarbetslös eller en person med någon funktionsnedsättning. Stödets storlek varierar bland annat utifrån arbetstagarens ålder eller hur länge som personen varit arbetslös.

Läs mer om Sysselsättningsstöd

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Arbetsgivare kan beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen om det genom en skada eller sjukdom hos den som ska anställas, eller redan är anställd, uppstår behov av

  • nya arbetsredskap eller möbler
  • ändringsarbeten på arbetsplatsen
  • hjälp i arbetet av andra arbetstagare.

Läs mer om Stöd för specialarrangemang