Begäran om anbud på särskilda tjänster som erbjuds vid sysselsättningsanställningar

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.
Publicerad 18/10/2018 - 13:00 | Uppdaterad 19/10/2018 - 10:10

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 22/11/2018 - 15:05

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) begär in anbud på handledning och stöd som du som arbetsgivare vill erbjuda vid sysselsättningsanställningar. Vi söker arbetsgivare i olika storlekar och branscher för att kunna erbjuda arbetslösa arbetssökande en variation av arbetsplatser och arbetsuppgifter.

Närmare information om upphandlingen hittar du på Begäran om anbud på särskilda tjänster som erbjuds vid sysselsättningsanställningar