Affärsverksamhet - kursnummer 702289

Om du vill lära dig grunderna i affärsverksamhet är detta kursen för dig. Du får lära dig om kundservice, utveckla en affärsidé och ta fram en affärsverksamhetsplan. Utbildningen riktar sig till dig som är minst 18 år och anmäld som arbetssökande vid AMS.

Datum och plats

17 januari – 29 april 2022, heltidsstudier måndag – fredag (14 veckor, lediga sportlov v. 8, påsklov 15–18 april). Schemat varierar mellan klockan 8-16.

Har du ett annat modersmål än svenska kan du först gå en kurs 10 januari -14 januari 2022 där du får lära dig ord och fraser som är viktiga när du jobbar inom affärsverksamhet.

Ålands yrkesgymnasium, Strandgatan 1, Mariehamn

Kursinnehåll

Utbildningen består av två examensdelar som ingår i gymnasieexamen inom affärsverksamhet; Kundservice 20 kompetenspoäng och Planering av företagsamhet 15 kompetenspoäng.

Kundservice

  • förbereda sig för kundservice som en del av helheten kundorienterad affärsverksamhet
  • betjäna interna eller externa kunder i olika kanaler genom att använda sina språkkunskaper
  • främja kundnöjdhet och positiva kundupplevelser genom sitt arbete

Planering av företagsverksamhet

  • utvärdera sina egna styrkor och sitt kunnande
  • söka fram och komma med idéer för möjligheter till affärsverksamhet
  • utveckla en affärsidé och utarbeta en affärsverksamhetsplan för den
  • skapa nätverk med olika intressentgrupper
  • utarbeta de dokument som behövs vid grundande av ett företag

Arbetssätt

Föreläsningar, grupparbeten, instuderingsuppgifter, praktiska övningar, praktik och handledning.

Utbildningen ordnas i form av närundervisning och praktik på en arbetsplats. Deltagarna får stöd från skolan att ordna praktikplats och en handledare ute på arbetsplatsen.

Under praktikveckorna utvecklar deltagarna sina egna affärsidéer, om de har egna idéer. De handleds då av yrkesgymnasiets lärare och handledaren på praktikplatsen. Deltagarna som inte har en affärsidé, gör praktik i ett företag som kan hjälpa den studerande att förvärva det kunnande som examendelarna kräver.

Examination sker genom två yrkesprov. Deltagarna får ett betyg över de två enskilda examensdelarna efter fullföljd utbildning och godkända yrkesprov.

Ansökan

Ansök via e-tjänsten eller genom att fylla i blanketten ”Kursansökan” och lämna den till AMS.

Sista ansökningsdag är fredag 17 december 2021, klockan 15:00.

Vid frågor kontakta

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll)
Mikael Selander (lärare), mikael.selander@gymnasium.ax 

AMS (ansökan)
Jonas Sommarhed, 018- 25113, jonas.sommarhed@ams-aland.fi