Affärsverksamhet - kursnummer 695892

Om du vill lära dig grunderna i affärsverksamhet är detta kursen för dig. Du får lära dig om kundservice, utveckla en affärsidé och ta fram en affärsverksamhetsplan. Utbildningen riktar sig till dig som är minst 18 år och anmäld som arbetssökande vid AMS.

Under praktikveckorna har du möjlighet att utveckla en egen affärsidé. Har du ingen egen affärsidé, kan du läsa denna kurs ändå. Olika möjligheter ges för båda alternativ.

Datum och plats

18 januari – 30 april 2021, heltidsstudier (14 veckor, lediga under sportlov v. 8)

Har du ett annat modersmål än svenska kan du först gå en kurs i branschsvenska, 11 januari - 15 januari 2021 där du får lära dig ord och fraser som är viktiga när du jobbar inom affärsverksamhet. Om du vill gå kursen i branschsvenska, uppge det i din kursansökan.

Ålands yrkesgymnasium, Strandgatan 1, Mariehamn.

Kursinnehåll

Utbildningen består av två examensdelar som ingår i gymnasieexamen inom affärsverksamhet; Kundservice 20 kompetenspoäng och Planering av företagsamhet 15 kompetenspoäng.

Kundservice

  • förbereda dig för kundservice som en del av helheten kundorienterad affärsverksamhet
  • betjäna interna/externa kunder i olika kanaler genom att använda dina språkkunskaper
  • främja kundnöjdhet och positiva kundupplevelser genom ditt arbete

Planering av företagsverksamhet

  • utvärdera dina egna styrkor och ditt kunnande
  • söka fram och komma med idéer för möjligheter till affärsverksamhet
  • utveckla en affärsidé och utarbeta en affärsverksamhetsplan för den
  • skapa nätverk med olika intressentgrupper
  • utarbeta de dokument som behövs vid grundande av ett företag

Arbetssätt

Föreläsningar, grupparbeten, instuderingsuppgifter, praktiska övningar, praktik och handledning.

Utbildningen ordnas i form av 7 veckor närundervisning och 7 veckor praktik på en arbetsplats. Du får stöd från skolan att ordna praktikplats och kommer att ha en handledare ute på arbetsplatsen.

Examination sker genom två yrkesprov. Du får ett betyg för de två enskilda examensdelarna efter fullföljd utbildning och godkända yrkesprov.

Ansökan

Ansök via e-tjänsten
eller genom att fylla i blanketten ”Kursansökan” och lämna den till AMS.

Sista ansökningsdag är måndag 21 december 2020, klockan 15:00.

Vid frågor kontakta

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll)
Jennika Kullman, 018-536 209, jennika.kullman@gymnasium.ax

AMS (ansökan)
Linda Strandenholm, 018–25 538, linda.strandenholm@ams-aland.fi
Johan Tronestam, 018–25 534, johan.tronestam@ams-aland.fi