Studera i Sverige

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Gymnasium

Allmän information om det svenska gymnasiet samt bra sökfunktioner hittar du på Gymnasieguiden. Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga skolor i varje kommun samt adress till kommunernas intagningskanslier, dit du ska skicka in din gymnasie- eller Komvux-ansökan. Ansökan skickas alltså inte till din hemkommun, utan till kommunen där skolan ligger. Kontakta skolan för närmare uppgifter.

Universitet och högskola

Studera.nu är Högskoleverkets portal i samarbete med VHS och Sveriges högskolor. Här hittar du allt du behöver veta om högskolestudier i Sverige. Här finns kurser och program hos universitet och högskolor samt information om behörighet och antagning. Det är också här du anmäler dig. Dessutom finns det information om studentbostad, högskoleprovet, studera på distans och mycket annat.

Universitet- och högskolerådet genomför antagningar till högre utbildning och ger information och stöd till sökande samt bedömer utländska gymnasiebetyg.

Studeravidare.se har skapat en smidig samlingssajt för samtliga högskolor och universitet i Sverige och publicerar bra information för dig som vill få en överblick. Studeravidare.se berättar också om de vanligaste yrkena efter avslutade högskole- eller universitetsstudier.

Kvalificerad yrkesutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform på högskolenivå. Unikt för KY-utbildningar är det nära samarbetet med näringslivet och andra utbildningsanordnare vilket gör att utbildningarna ständigt anpassas för att möta näringslivets behov på arbetskraft. Utbildningen kombinerar kontinuerligt teori med praktik. KY-utbildning är mellan 1-3 år och ger en kvalificerad yrkesexamen.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildningar (Yh-utbildningar) är yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå. Yh-utbildningar finns inom många olika områden - exempelvis IT, ekonomi, vård, turism, restaurang, bygg, lantbruk, media och teknik.

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Merparten av Yh-utbildningarna innehåller praktik där man som student får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. Det kallas för Lärande i arbete (LIA). Genom LIA:n får du som studerande arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Kurser och korta utbildningar inom allt från språk och kulturverksamhet till dans, konst, musik, teater, foto, grafik, design, textil och hantverk.

Folkuniversitetet

Folkhögskola

Folkhögskolan är en annorlunda skolform. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Folkhögskolor

Utbildning för vuxna

Svensk vuxenutbildning anordnas i många olika former med många olika ansvariga. Den består av alltifrån statlig och kommunal vuxenutbildning till arbetsmarknadsutbildning, personalutbildning och kompetensutveckling i arbetslivet.