Lagar och regler

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

AMS organisation och verksamhet regleras i flera landskapslagar. De viktigaste av dem är

  • LL (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, som innehåller bestämmelser om själva myndigheten AMS,
  • LL (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, som innehåller närmare bestämmelser om de service- och förvaltningsuppgifter samt övergripande mål som ankommer på myndigheten,
  • LL (2006:71) om studiestöd och
  • LL (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt därtill hörande förordningar

AMS utför vissa uppgifter som hör till rikets behörighet på basen av överenskommelseförordningar, exempelvis i samband med ansökningar om lönegaranti, i anslutning till ansökningar om uppehållstillstånd för arbete för medborgare från så kallat tredje land och vad gäller rätten till pension för tid i studier. 

AMS kan också erbjuda tjänster eller ge service med stöd av budgetbeslut eller genom särskilda beslut eller överenskommelser.