Vägledande kurs för ungdomar

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kurs nr 675140

Målgrupp

Kursen riktar sig till ungdomar (17-29 år) som är anmälda som arbetssökande på AMS. Målsättningen är att deltagarna ska hitta en arbets- eller studieplats.

 • Kursen består av 4 veckor undervisning och handledning samt 2 veckor arbetspraktik (praktikplats ordnas av den studerande)
 • Möjlighet till behörighetspass/ -kort
 • Individuell handledning

Kursdatum              

4.12.2017 – 19.1.2018 måndag-fredag kl. 9-15

Plats och utbildare

Ålands yrkesgymnasium, Neptunigatan 19, Mariehamn

Kursplan

 • Kartläggning av det egna kunnandet, den egna motivationen samt framtidsplaner
 • Karriärplanering, arbetslivskontakter
 • Uppgörande av personlig handlingsplan
 • Information om bl a företagande, studiefinansiering och ekonomisk rådgivning
 • Självkänsla, egna styrkor och möjligheter
 • Information om olika utbildningar, läroavtal och yrken
 • Studiebesök till skolor och arbetsplatser
 • Hjälp med ansökan till utbildningar
 • Jobbsökningens ABC (CV, ansökan, anställningsintervju med mera)
 • Uppgörande av fortsättningsplan om behov finns
 • Handledning individuellt och i grupp

Arbetssätt

Föreläsningar, studie- och företagsbesök, grupparbeten, praktik, handledning enskilt och i grupp. Kursdeltagarna har tillgång till egna datorer under lektionstid.

Ansökan

Förlängd ansökningstid!
Sista ansökningsdag 24 november 2017, kl. 15.00
. Ansökan inlämnas till AMS. 
Kursnr 675140

Ansökningsblankett finns på www.ams.ax (.pdf) eller kan hämtas hos AMS, Elverksgatan 5.

Vid frågor kontakta:

Infoblad Vägledande kurs för ungdomar .pdf