Arbetsmarknadsbarometern 2016

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands statistik- och utredningsbyrå har gett ut Arbetsmarknadsbarometern 2016. Rapporten belyser behovet av arbetskraft och arbetskraftens utveckling på Åland för ett år framåt. Under 2016-2017 förväntas antal heltidsjobb öka med 116 stycken så att det totala rekryteringsbehovet skulle uppgå till 642 helårsverken. 

De mest efterfrågade yrkesgrupperna förväntas vara butikspersonal, kundtjänstpersonal, specialister inom IKT, processarbetare, kockar och yrkeschaufförer. Med anledning av en viss förväntad tillväxt och på grund av höga pensionsavgångar hålls rekryteringsbehovet uppe även fortsättningsvis.

Hela rapporten kan du läsa här: Arbetsmarknadsbarometern 2016