Ändring i arbetslöshetsförmånerna från januari 2017

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Utkomstskyddet för arbetslösa ändras så att längden på dagpenningsperioden förkortas och självrisktiden förlängs från fem dagar till sju dagar. Förhöjningsdelarna ändras också.

  • Den maximala längden på dagpenningsperioden (inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning) förkortas från 500 till 400 dagar. 
    För de som har kortare tid i arbete än tre år förkortas den maximala längden till 300 dagar.
    För arbetslösa som uppfyller arbetsvillkoret efter att ha fyllt 58 år är den maximala längden fortfarande 500 dagar.
  • Självrisktiden förlängs från fem dagar till sju dagar.
  • Den förhöjda förtjänstdel som utbetalas under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder sänks.
  • Utbetalningen av den förhöjningsdel och den förhöjda förtjänstdel som betalas efter en lång arbetshistoria slopas.

Ändringen gäller i huvudsak personer som blir arbetslösa efter den 31 december 2016.
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017.