Tingssekreterare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vid Ålands tingsrätt lediganslås en tidsbestämd tjänst som TINGSSEKRETERARE för tiden 29.09.2017-20.05.2018 under den ordinarie tingssekreterarens vårdledighet. Tillträde till vikariatet enligt överenskommelse så fort som möjligt.

Tingssekreteraren kommer i huvudsak att arbeta med brottmål och främst då genom att planera brottmålsrättegångar, kalla till förhandlingar, ha kontakter med parter, ombud och med allmänheten, föra protokoll vid förhandlingar, expediera domar och arkivera. Till arbetsuppgifterna hör också kundbetjäning vid tingsrättens kansli. Arbetet sker i ett arbetspar tillsammans med en domare i en rotel. Även andra vid tingsrätten förekommande kontorsuppgifter kan tilldelas tingssekreteraren. Skolningen sker internt.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig examen på gymnasial nivå, på yrkes- eller yrkeshögskolenivå, lägre högskolenivå eller genom praktisk erfarenhet uppnådd motsvarande god förtrogenhet med kansliarbete vid domstol.

Tingsrättens ämbetsspråk är svenska och av tingssekreteraren förutsätts därför ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper är till fördel. Utöver formell kompetens förutsätter ett gott utförande av tjänsten goda IT-färdigheter, god organisationsförmåga, flexibilitet i arbetet samt en positiv och social läggning.

Tingssekreteraren ska som person vara noggrann och ansvarstagande, ha förmåga att lösa problem och att ta initiativ, ha känsla för service, ha god samarbetsförmåga och ha ett gott omdöme.

I det gällande lönesystemet har tjänsten kravprofil 07Y (uppgiftsbaserad löneandel 1779,26 euro/mån). Därtill betalas erfarenhetstillägg och personlig lönedel.