Teknisk chef

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Åland är ett svenskspråkigt, självstyrt ö-samhälle med 29 000 invånare med egen lagstiftningsrätt inom fler områden däribland hälso- och sjukvården. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) är en myndighet med ansvar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland inkl tandvården. ÅHS har drygt 1000 anställda och omsätter 88 milj euro per år. Verksamheten omfattar både den direkta hälso- och sjukvården och stödverksamheter såsom administration och försörjning.

Ålands hälso- och sjukvård söker ordinarie TEKNISK CHEF

Tekniska chefen är ansvarig för tekniska enheten vid Ålands hälso- och sjukvård som består av avdelningarna teknik, medicinteknik, vaktmästeri och byggteknik med totalt ca 20 anställda. I uppdraget ingår verksamhetsplanering, personaladministration, upphandlingar inom tekniska området, projektledning och att följa med regelverk inom området samt att delta i planering av om- och nybyggnation. I arbetet ingår täta kontakter med hälso- och sjukvårdens företrädare.

ÅHS fastigheter kommer att övergå till landskapets fastighetsverk, vilket innebär att tekniska enhetens verksamhet kommer att förändras.

Vi söker dig som har en högskoleutbildning med lämplig inriktning eller annan eftergymnasial utbildning med lämplig inriktning och erfarenhet inom verksamhetsområdet. Meriterande är erfarenhet av kvalitetsledningsarbete. Du har god samarbetsförmåga, förmåga att kommunicera både muntligen och skriftligen med verksamhetsföreträdare och leverantörer. Från dina tidigare uppdrag ser vi gärna att du har erfarenhet av att göra upp behovsanalyser, kravspecifikationer och genomföra upphandlingar inom området.

För ytterligare information kontakta teknisk chef Bengt Kalmer eller ekonomichef Marie Lövgren.