Socialarbetare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Mariehamns Stad söker till socialserviceavdelningen SOCIALARBETARE, barnskydd

Du kommer att arbeta med utredningar och lagstadgat klientarbete både självständigt och i team med de övriga fyra socialarbetarna och två familjearbetarna. Genom samarbetsavtal sköter Mariehamns stad barnskyddet även för Jomala kommun och fr.o.m. februari även för Lemlands kommun.

Tidigare erfarenhet av barnskyddsarbete är önskvärt. Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper. Dina personliga egenskaper är viktiga. Du är flexibel, har samarbetsförmåga, kan bygga goda relationer, samt är beslutsam. Vi förväntar oss att du alltid kan hålla barnet i fokus och att du bidrar med idéer och aktivt utvecklar verksamheten i positiv riktning.

Jourarbete ingår.

Behörighetskrav: Högskoleexamen enligt FFS 804/92

Innan tillträde ska straffregisterutdrag uppvisas.

För mer information: Socialservicechef Cecilia Berndtsson.