Socialarbetare

Vill du ha ett självständigt, utmanande och inspirerande arbete?

Vi kan erbjuda Dig möjlighet att jobba inom individ- och familjeomsorgen i Sunds kommun som SOCIALARBETARE i tjänsteförhållande 100 % av heltid, tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden utgör 37 h /vecka.

Ansvarsområden:

Handikappservice inklusive specialomsorg, närståendevård för personer under 65 år, utkomststöd och övrigt vuxensocialarbete, missbrukarvård och nykterhetsarbete. Deltagande i barnskyddsjour ingår i tjänsteuppgifterna.

Utdrag om brottslig bakgrund från straffregistret bör företes före tillträde. Prövotid: 4 månader.

Kompetenskrav enl. FFS 804/1992. Lön enligt allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal, AKTA, 3.241€.

Socialarbetaren fungerar som vikarie för socialsekreteraren vid dennes frånvaro och som arbetspar i barnskyddsarbete och vårdnadsutredningar.

Kommunen har ett samarbete med Vårdö kommun och en gemensam socialnämnd. Förutom socialarbetaren finns en socialsekreterare på 100 % samt två familjearbetare inom barnskyddet på 150 %.