Socialarbetare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vill du ha ett självständigt, utmanande och inspirerande arbete?

Vi kan erbjuda Dig möjlighet att jobba inom individ- och familjeomsorgen i Sunds kommun som SOCIALARBETARE i tjänsteförhållande 100 % av heltid, tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden utgör 37,5 h /vecka.

Ansvarsområden:

Handikappservice inklusive specialomsorg, närståendevård för personer under 65 år, utkomststöd och övrigt vuxensocialarbete, missbrukarvård och nykterhetsarbete. Deltagande i barnskyddsjour ingår i tjänsteuppgifterna. Socialarbetaren fungerar som vikarie för socialsekreteraren vid dennes frånvaro och som arbetspar i barnskyddsarbete och vårdnadsutredningar.

Utdrag om brottslig bakgrund från straffregistret bör företes före tillträde. Prövotid: 4 månader.

Kompetenskrav enl. FFS 804/1992. Lön enligt allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal, AKTA, 3241€/månad.