Socialarbetare

Socialkansliet i Finström-Geta lediganslår ett vikariat som SOCIALARBETARE under tiden 15.8.2016 -15.3.2017 med eventuell förlängning. Arbetsuppgifter är barnskydd och handikappservice (t.o.m. 31.12.16) och barnskydd och utkomststöd (från 1.1.17). Till arbetsuppgifterna hör deltagande i barnskyddsjour.

Kompetenskrav enligt FFS 804/92

Utdrag om brottslig bakgrund från straffregistret bör visas före tillträde.