Socialarbetare

Finströms socialkansli behöver EN SOCIALARBETARE. Det är ett moderskapsvikariat t.o.m. 15.3.2017 med eventuellt förlängning. Socialarbetaren arbetar med barnskydd och utkomststöd tillsammans med socialchef och två familjearbetare. Senare blir en ordinarie tjänst inom handikappservice ledig.

Tillträde omgående.

Innan tillträde skall utdrag ur straffregister uppvisas.