Sjukskötare / Hälsovårdare / Laboratorieskötare

Ålands hälso- och sjukvård söker vårdpersonal till sommaren:

Leg. SJUKSKÖTARE

Leg. HÄLSOVÅRDARE

Leg. LABORATORIESKÖTARE / BIOANALYTIKER

Kontaktuppgifter överskötare:

Birgitta Hermans, +358-(0)-18-538 610, birgitta.hermans@ahs.ax

Christel Lindberg, +358-(0)-18-535 157, christel.lindberg@ahs.ax

Leea Söderström, +358-(0)-18-535 668, leea.soderstrom@ahs.ax

Marika Lindström, +358-(0)-18-535 146, marika.lindstrom@ahs.ax