Sjukskötare

Ålands hälso- och sjukvård lediganslår två moderskapsvikariat som SJUKSKÖTARE med aktuell placering på Barn- och ungdomskliniken.

Den som anställs på Barn- och ungdomskliniken skall uppvisa straffregisterutdrag enligt Landskapslag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn 3/2004. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader

Kompetenskrav enligt reglemente. Lön enligt avtal.