Överläkare inom pediatrik

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bl.a. hälsovårdens område. Åland har ca 28 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Ålands hälso- och sjukvård söker nu en ÖVERLÄKARE INOM PEDIATRIK.

Barn- och ungdomskliniken har vakanta överläkartjänster och befinner sig i ett expansivt skede, varför jag och kollegan Maria söker nya kollegor som vill fortsätta bygga upp vår klinik.

Vi erbjuder ett jobb där du kan utöva stort inflytande över verksamhetens utformning och där jourbördan är måttlig tack vara mångårigt samarbete med trogna långtidsvikarier från Ystad till Haparanda. I dagsläget har vi inte behövt använda oss av hyrläkare och vi anlitar välrenommerade mångåriga konsulter inom vissa nyckelområden.

Barn- och ungdomskliniken består av en vårdavdelning med 10 vårdplatser och en poliklinik med ca 3 500 besök/år. Vi har även en ätstörningsmottagning med dagvård samt ett nära teamsamarbete med BUP kring habiliteringspatienter.

Vill du vara med och utveckla pediatriken på Åland - ett enspråkigt svenskt område några timmar från Stockholm men med boende i skärgårdsmiljö eller småstad?

Vi kan erbjuda "konkurrensmässig" lön.