Överläkare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Medicinkliniken vid Ålands hälso- och sjukvård söker en ordinarie ÖVERLÄKARE

Inom medicinkliniken bedrivs specialistsjukvård inom de internmedicinska specialiteterna samt geriatrik och rehabiliteringsmedicin

Arbetsuppgifterna är arbete på medicinsk mottagning och avdelning samt geriatrisk avdelning med huvudsaklig inriktning på palliativ medicin.

Önskade kvalifikationer är specialist i inremedicin samt kompetens inom geriatrik med inriktning på palliativ vård.

Lön och anställningsvillkor enligt avtal.

ÅHS hjälper vid behov med bostad.

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se aland.ax och alandliving.ax