Överläkare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Åland är ett självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom social- och hälsovård. Åland har cirka 29 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Ålands hälso- och sjukvård söker en ÖVERLÄKARE inom rehabiliteringsmedicin/fysiater.

Rehabiliteringen hör till medicinkliniken och omfattar en dagavdelning med åtta patientplatser samt en heldygnsmodul på heldygnsavdelningen. Verksamheten omfattar även en läkarmottagning med cirka 300 besök i året.

Vi söker dig som är specialistläkare och som kan arbeta både självständigt och i team. Vi erbjuder ett självständigt, spännande och inflytelserikt arbete inom rehabilitering. Vi ser fram emot din medverkan att utveckla vår verksamhet på Åland.

Behörig för tjänsten är den som beviljats rätt av Valvira (tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Finland) att utöva specialistläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person.

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se www.aland.ax och www.alandliving.ax