Barnträdgårdslärare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Finströms kommun söker BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE

Anställningen inleds vid småbarnsavdelningen på Godby daghem.

Behörighetskrav enligt landskapsförordningen om behörighetskrav för personal anställd i daghem och fritidshem.

Med hänvisning till lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn skall straffregisterutdrag uppvisas före tillträde. Arbetet lediganslås för andra gången och tidigare inlämnade ansökningar beaktas.