Barnträdgårdslärare

Invånarnämnden i Finström lediganslår på nytt en anställning som BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE inom barnomsorgen, inledande placering vid Godby daghem. Anställningen är heltid och inleds i september eller enligt överenskommelse och varar tills vidare. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Vi söker en person som är flexibel och initiativrik och vi värdesätter tidigare arbetserfarenhet med småbarn.

Behörighetskrav enligt ÅFS 90/2011. Före tillträde ska straffregisterutdrag uppvisas.

För närmare information kontakta daghemsföreståndaren eller barnomsorgsledaren.