Barnträdgårdslärare

Socialnämnden i Lumparland lediganslår ett vikariat som BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE inom kommunens barnomsorg under tiden 1.8.2016 - 31.07.2017. Tjänsten annonseras på nytt och tidigare ankommit ansökan beaktas.

Behörighetskrav för barnträdgårdslärare enligt landskapsförordning om behörighetskrav för personal anställd i daghem eller fritidshem 2011/90. Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Lön enligt avtal (2604,91 €/mån).