Barnträdgårdslärare

Invånarnämnden i Finström lediganslår en anställning som BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE inom barnomsorgen, inledande placering vid Godby daghem.

Vi söker en person som är flexibel och initiativrik och vi värdesätter tidigare arbetserfareenhet med småbarn.

Behörighetskrav enligt ÅFS 90/ 2011. Före tillträde ska straffregisterutdrag uppvisas.

För närmare informatio kontakta under vecka 31 barnomsorgsledaren på telefon 43 1533 eller under vecka 32 daghemsföreståndaren på telefon 0457 344 6290