Barnträdgårdslärare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sunds kommun lediganslår en befattning vid Tosarby daghem som BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE

Behörighetskrav enligt landskapsförordning nr 90. Lönesättning och arbetsavtal enligt AKTA.

Den som blir vald skall uppvisa straffregisterutdrag.

Daghemsföreståndare/barnomsorgsledare Lisbeth Brunila svarar på frågor.