Högskolepraktikplatser

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Praktikplatser 2017

Gör din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Listan över praktikplatser fylls på under året.

 • Utformning av hemsida och förbättring av lager- och logistikarbete för en växande elfirma. Vi söker dig som är strukturerad, gärna ekonomistuderande eller systemvetare/IT, som har ett brinnande intresse för att förbättra och utveckla. Vi erbjuder dig en rolig praktikplats i ett familjeföretag där du har chans att utveckla och utvecklas tillsammans med ett positivt team. I skapandet av hemsidan görs allt från grunden i utformning, nya referensfoton och kontaktuppgifter. Vidare kommer du få vara med och skapa ett lagersystem för inleveranser och utleveranser av elmaterial. Du kommer även att få vara med och lära dig grunderna i online marknadsföring (Facebook och Instagram). Tidpunkt för uppdraget: sommaren 2017. Uppdragsgivare: EL & LJUS Experten Åland Ab

 • Assistent inom marknadsföring, ekonomi, försäljning och butiksutformning. Vi söker en studerande som är strukturerad, gärna ekonomistuderande med inriktning marknadsföring, som har ett brinnande intresse för att förbättra och utveckla. Vi erbjuder dig en rolig praktikplats i en klädbutik där du har chans att utveckla och utvecklas tillsammans med ett positivt team. Du kommer att få vara med och lära dig grunderna i online marknadsföring (nyhetsbrev, Facebook och Instagram) och få vara engagerad i butiksutformning/skyltfönster. Ett plus är därför om du är van att använda sociala medier och kreativ i ditt arbete. Tidpunkt för uppdraget: sommaren 2017. Uppdragsgivare: Dress Like Marie Åland.

 • E-handel och online marknadsföring. Praktikuppdraget består av att skriva produkttexter, redigering av bilder och videon, vara med och hitta på kampanjer samt även inleveranser, lagerhantering och att skapa nya produkter i systemet. Du kommer att få vara med och lära dig grunderna i hands on online marknadsföring (nyhetsbrev, Facebook och Instagram). Ett plus om du är van att använda sociala medier och om du har kunskaper i finska, då den finska marknaden är vår huvudmarknad. Vi söker dig som studerar till företagsekonom - gärna med inriktning marknadsföring. Tidpunkt för uppdraget: sommaren 2017. Uppdragsgivare: Dress Like Marie

 • Arbete med ekonomisk statistik och analys i handledning av ordinarie personal. Tidpunkt för uppdraget: maj-september 2017. Uppdragsgivare: Ålands statistik- och utredningsbyrå

 • Barnläger samt planering, administration, marknadsföring och genomförande av Röda Kors-marknaden. Vi söker en studerande med intresse av tredje sektorn, administration och/eller barnverksamhet. Röda Korset arrangerar barnläger på Kökar andra veckan i juni i samarbete med Röda Korset i Åboland. Vi arrangerar också den årliga Röda Kors-marknaden första lördagen i augusti. Praktikanten fungerar som projektassistent och är med i planering samt deltar i båda arrangemangen. Praktikuppdraget består av kontakter med deltagare, frivilliga, andra aktörer samt företag. Informations-/marknadsföringsarbete i sociala medier och på hemsidan samt administration. Tidpunkt för uppdraget: 15.5-30.6 samt 24.7-11.8.2017. Uppdragsgivare: Finlands Röda Kors, Ålands distrikt.

 • Dokumentering av textilsamlingen på Skeppargården Pellas. På gården finns en stor samling med traditionella handarbeten från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, bl.a dukar, mattor, bonader och klädesplagg. Till arbetet hör att katalogisera samlingen, beskriva  handarbetsteknikerna och materialen, fotografera textilerna och sammanställa ett kompendium över samlingen. Övriga museisysslor kan tillfälligt förekomma, såsom att vid behov assistera museivärd och husmor med guidning och serveringsarbete samt katalogisering av andra föremål. Arbetet lämpar sig för textilstuderande, textilkonservatorstuderande eller för studerande inom museivetenskapligt område eller humaniora med god kunskap och intresse för handarbete och handarbetshistoria. Tidpunkt för uppdraget: 12.6-18.8 eller enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Skeppargården Pellas

 • Juridikstuderande erbjuds högskolepraktik vid Ålands tingsrätt/Ålands förvaltningsdomstol. Högskolepraktikanten vid Ålands tingsrätt/Ålands förvaltningsdomstol får en bra inblick i det juridiska arbetet och får möjlighet att följa handläggningen av ärenden på nära håll från början till slut. Praktikanten får en konkret uppfattning om hur arbetet i tingsrätten går till genom deltagande i kansliarbetet, registrering av nya ärenden, förberedelse av protokoll, arkivering med mera. I praktikuppdraget ingår också att ordna upp i tingsrättens bibliotek och uppdatera registret för biblioteket. Praktik kan erbjudas under sommarmånaderna. Uppdragsgivare: Ålands tingsrätt/Ålands förvaltningsdomstol

 • Planera och genomföra en sommarkampanj mot riskbruk av alkohol/andra rusmedel på Åland, med syftet att uppmärksamma frågor kring risk- och missbruk och att minska skadeverkningarna av vuxna ålänningars rusmedelsbruk under sommaren. Uppdraget passar en studerande med intresse för sociala frågor, hälsofrämjande/rusmedelsförebyggande arbete och kampanjarbete/marknadsföring. Praktikuppdraget innebär stor frihet att själv utforma, planera, genomföra och utvärdera en kampanj på det givna temat med handledning av projektledaren. Övriga uppgifter inom projektet erbjuds enligt högskolepraktikantens intressen. För att trivas med uppdraget tror vi det är viktigt att du är organiserad, utåtriktad och intresserad av att skapa och upprätthålla samarbeten, men att du även behöver vara bekväm med att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Tidpunkt för uppdraget: maj/juni-juli. Exakta datum enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Folkhälsan på Åland / Vision Nolltolerans

 • Webbdesignstuderande med kunskap inom visuell design i photoshop och design av användargränssnitt. Ett stort plus är ifall personen har grundläggande kunskaper inom webbutveckling (html och css). Under sin praktikperiod kommer praktikanten tillsammans med sin handledare att arbeta med ett flertal olika projekt. Skalan på projekten kan variera från små kampanjer till större webb- och approjekt. Till största del handlar arbetet om att designa och ta fram gränssnitt till bland annat affischer, webbsidor och appar. Arbetet utförs med regelbundna avstämningar tillsammans med handledaren. Vi räknar också med att praktikanten deltar i kundmöten tillsammans med sin handledare om så behövs. Tidpunkt för uppdraget: sommaren 2017. Uppdragsgivare: Winter Agency AB.

 • Kvalitativt och kvantitativt sammanställa och analysera klient- och anhörigenkäter, samt skapa instrument för ovanstående. Tidsåtgång: 3-4 veckor. Vara ute i verksamheten för att betrakta/bedöma utifrån uppgjort formulär samt författa formuläret. Tidsåtgång: 2-3 veckor. Sammanställa strukturer inom klientgruppen. T.ex. för gruppen 60+ kontakta hemkommunen och diskutera framtidsplaner. Tidsåtgång: 2 veckor. I övrigt ta del av verksamheten och kunna hjälpa till i vardagliga situationer. Tidsåtgång: 1-3 veckor. Tidpunkt för uppdraget: Fr.o.m. 15.5.2017. Uppdragsgivare: Ålands omsorgsförbund k.f.

 • Internationell assistent för att koordinera internationella praktikanter. Sökande bör vara språkkunnig, en öppen och social natur, positiv problemlösare och organiserad. Egna utbytesserfarenheter är ett plus men inte ett krav. Arbetet utförs under handledning av högskolans internationella koordinator och består av arbetsuppgifter som förekommer vid ett internationellt kontor. Administrativa och praktiska uppgifter i samband med inkommande Erasmus-praktikstuderande. t.ex. hyresavtal, depositioner, welcome-info, support, ev.  översättningsarbeten svenska-engelska t.ex. kursbeskrivningar, blanketter och projektbeskrivningar osv. Uppdatering av högskolans internationella websida. Arbetsspråket är svenska men även till stor del engelska. Tidpunkt för uppdraget: 1.5-10.8. Arbetet kan utföras så att t.ex. juli är ledig. Uppdragsgivare: Högskolan på Åland

 • Sammanställningar av vattendata, skriva rapporter samt delta vid fältarbete (ytvattenkarteringar). Uppdraget passar blivande biologer, vatten-/miljöingenjörer eller naturvetare. Uppdragsgivare: Miljöbyrån/Ålands landskapsregering.

 • Planera, genomföra och utvärdera fritidsprogram, under handledning av projektledare. Sköta budget och resultat för fritidsprogrammet. Övrigt till projektet berörda uppgifter. Tidpunkt för uppdraget: 10 veckor sommartid. Uppdragsgivare: Föreningen Norden på Åland r.f.

 • Medverka i husets aktiviteter, planera och skapa evenemang under sommaren tillsammans med verksamhetsledaren och övrig personal. Informera om husets aktiviteter i sociala medier och hemsidan. Arbeta fram metoder att förmedla husets historia tillsammans med verksamhetsledaren samt vid behov assistera gästande konstnärer i Artist in Residence-programmet. Tidpunkt för uppdraget: 1.6-13.8 eller under 10 veckor enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Eckerö Post- och Tullhus/Ålands landskapsregering
 • Kundundersökning. Skapa ett upplägg för kommande undersökningar utgående från en strukturerad och beprövad tjänstekvalitetsmetod, följa upp tidigare gjorda kundundersökningar genom att genomföra en ny kundundersökning. Metoden ska fungera för kvalitativa undersökningar som skickas per post samt att besvaras på webben. Syftet med kundundersökningen är att skapa underlag för en analys av hushållens uppfattning och åsikter om Mise. Tänker du kreativt och gillar att samla och sammanfatta information? Tycker du att det här låter roligt? Tveka inte att söka uppdraget. Tidpunkt för uppdraget: Enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise)
 • Katalogisering av fotografier. Praktiken lämpar sig för studerande inom kulturhistoriska ämnen, till exempel etnologi, folkloristik, museologi, historia och dylikt.Tidpunkt för uppdraget: 1.6-15.8.2017. Uppdragsgivare: Ålands sjöfartsmuseum
 • Utredning om möjlighet att ta arrende eller avgift för ledningsnät från bolag som har sina ledningar, rör och kulvertar i stadens markområden (trafikleder, parker). Hur har andra städer/kommuner ordnat frågan. Utarbetande av förslag till avtalsmall för rätt att hålla och underhålla ledningar i stadens mark. Uppdragsgivare: Mariehamns stad
 • Kvalitativ forskning om återhämtning gällande psykisk ohälsa, rehabilitering genom klubbhusverksamhet, medlemmars upplevelser. Framtidsvisoner för klubbhus, utvecklingsmöjligheter av verksamheten, vad i den arbetsinriktade dagen har en rehabiliterande effekt. Kamratstödets inverkan på hälsa. Klubbhuset önskar att praktikanten besöker klubbhuset för att bli bekant med det innan uppdrag. Uppdragsgivare: Ålands Fountainhouse rf Klubbhuset Pelaren
 • Museipedagogik! Ålands Jakt- och Fiskemuseum i Eckerö söker en praktikant som kan hjälpa oss med framtagandet av en museilåda. En museilåda är en informationsbox fylld med pedagogiskt material, information, handledning och förslag på roliga övningar. Den kan lånas ut till barnverksamhet, men även till äldreboende. Är du intresserad av pedagogik och lärande? Tänker du kreativt och gillar att samla och sammanfatta information? Tycker du det här låter roligt? Tveka inte att söka uppdraget! Uppdragsgivare: Ålands Jakt- och Fiskemuseum
 • Inventering och katalogisering, fotografering, intervjuer, arkivering av fotografier. Även en del kundbetjäning kan förekomma. Platsen är i första hand avsedd för studerande i museiämnen eller i andra hand vid humanistisk fakultet. Tidpunkt för uppdraget: mellan maj och september. Uppdragsgivare: Nybonds i Krogstad r.f.
 • Dokumentera och kartlägga telehistoriskt material. Materialet finns i Mariehamn och Hammarland. Körkort och tillgång till bil krävs för att kunna utföra uppdraget. Uppdragsgivare: Ålands Telehistoriska förening r.fl
 • Assistera i kundkontakter, beställningar och fakturering, marknadsföringskampanjer, bygga showroom med mera. Baltic Produkter bedriver sedan 1981 agenturverksamhet inom kontor, lager och industri. Företaget representerar bland annat AJ Produkter, Kasten och Cyklop på Åland. Vi har just genomfört en sammanslagning av kontor och lager till samma lokal vilket innebär att vi håller på bygga upp ett showroom för våra produkter. En av praktikantens uppgifter skulle vara att bygga upp detta showroom. Praktikanten får också delta i och handha de dagliga uppgifterna på kontoret, från beställningar och kundkontakt till fakturering. Vidare kan marknadsföringskampanjer komma på fråga. Baltic Produkter driver också två bensinstationer på Åland och praktiken skulle innebära insyn och delaktighet i skötsel av mackarna. Därför skulle tillgång till bil vara en fördel men inte ett krav. Företaget har också en sidolinje som riktar in sig på ekologiska barntillbehör, vilka säljs på nätet och är under utveckling. Högskolepraktik på Baltic Produkter innebär ett gyllene tillfälle att delta i vidareutveckling av ett mångsidigt och etablerat familjeföretag som funnits på Åland i över 30 år. Vid en ömsesidigt positiv högskolepraktik finns möjlighet till sommarjobb. Tidpunkt för uppdraget: kan diskuteras. Uppdragsgivare: Baltic Produkter Ab
 • Projektutvecklare i mekanik för Havsforskningsplattform - Åland Sailing Robots
  Åland Sailing Robots utvecklar en vinddriven autonom båt för havsforskning och för långa autonoma seglatser. Du som är kunnig inom verkstadsarbete, material, tillverkning, hållfasthet och montering behövs för arbete med vingsegel, montering av komponenter, tätning etc. Omfattning av praktiken är upp till 10 veckor från hösten 2017. Se även www.sailingrobots.ax. Projektet Havsforskningsplattform - Åland Sailing Robots vid Högskolan på Åland är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Projektutvecklare i elektronik för Havsforskningsplattform - Åland Sailing Robots
  Åland Sailing Robots utvecklar en vinddriven autonom båt för havsforskning och för långa autonoma seglatser. Du som är kunnig inom elektronik och kvalitetsmedveten behövs för att bygga vattentät elektronik till våra båtar. Omfattning av praktiken är upp till 10 veckor från hösten 2017. Se även www.sailingrobots.ax. Projektet Havsforskningsplattform - Åland Sailing Robots vid Högskolan på Åland är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 • Mjukvaruutvecklare för Havsforskningsplattform - Åland Sailing Robots
  Åland Sailing Robots utvecklar en vinddriven autonom båt för havsforskning och för långa autonoma seglatser. Du som är kunnig inom mjukvaruutveckling (C++/ webbutveckling) och kvalitetsmedveten behövs för vidareutveckling av styrsystem, kollisionshantering, informationsöverföring, monitoreringssystem samt tester. Du får gärna ha erfarenhet av Linux. Omfattning av praktiken är upp till 10 veckor från hösten 2017. Se även www.sailingrobots.ax. Projektet Havsforskningsplattform - Åland Sailing Robots vid Högskolan på Åland är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 • Testseglare marin forskning för Havsforskningsplattform - Åland Sailing Robots  
  Åland Sailing Robots utvecklar en vinddriven autonom båt för havsforskning och för långa autonoma seglatser. Under sommaren och hösten 2017 kommer vi att  utföra tester med plattformen för monitorering av tumlare och marina sensormätningar. Vi behöver en testseglare som har sjövana, praktiskt handlag och viss datorvana. Kunskap om marinbiologi, och/ eller havsmiljö är ett plus. Omfattning av praktiken är upp till 10 veckor från hösten 2017. Se även www.sailingrobots.ax. Projektet Havsforskningsplattform - Åland Sailing Robots vid Högskolan på Åland är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 • Ruttplanerare marin forskning för Havsforskningplattform - Åland Sailing Robots
  Åland Sailing Robots utvecklar en vinddriven autonom båt för havsforskning och för långa autonoma seglatser. Under sommarhalvåret 2017 kommer vi tillsammans med Husö biologiska station och andra forskare att planera tester för monitorering av tumlare och marina sensormätningar. Vi behöver en ruttplanerare med kunskap om marinbiologi och/ eller havsmiljö. Omfattning av praktiken är upp till 10 veckor från hösten 2017. Se även www.sailingrobots.ax. Projektet Havsforskningsplattform - Åland Sailing Robots vid Högskolan på Åland är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 • Ett kreativt, intressant och omväxlande praktikuppdrag där praktikanten får jobba i nära kontakt med verksamhetsledare och andra anställda inom organisationen Skördefestens Vänner r.f. Till praktikantens uppdrag hör bland annat: administration, planering av projekt, uppdatering av hemsida och sociala medier, fakturering och kontakt till evenemangets deltagare med mera. Du bör vara självständig, kreativ och ordningsam samt klara av att hantera flera bollar i luften samtidigt. God planeringsförmåga. Tidpunkt för uppdraget: valfritt mellan 1.6 till 15.10. Uppdragsgivare: Skördefestens Vänner r.f.
 • Kulturhistorisk inventering av Lemlands och Lumparlands begravningsplatser vilket innefattar förarbete, fältarbete och ett första förslag till kulturhistorisk bedömning av kyrkogårdarna som helhet samt de enskilda gravplatserna. Praktikplatsen passar studerande inom konstvetenskap, etnologi, arkitektur men även andra kulturhistoriskt intresserade. Tidpunkt för uppdraget: 10 veckor enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Lemland-Lumparlands församling

Praktikuppdrag vid Ålands landskapsregering - OSPECIFICERADE. Ålands landskapsregering vill gärna ta tillvara på möjligheten att få kontakt med kunniga högskolestuderande och erbjuder praktik inom flera olika områden. Landskapsregeringen är en av Ålands största arbetsgivare och har verksamhet inom många områden. Ta gärna kontakt med oss och se om vi har möjlighet att erbjuda en högskolepraktikplats inom just ditt utbildningsområde! Kontaktperson: T.f. personalchef Pia Hollsten-Friman, pia.hollsten-friman@regeringen.ax, +358 18-25 192.

Om du väljer att söka något av uppdragen ovan fyller du i formuläret Ansökan om högskolepraktikplats och anger det uppdrag du är intresserad av.

Väljer du att själv ta kontakt med annan valfri praktikplats fyller du i samma ansökningsformulär, men anger då istället vilket företag och vem du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.